MedEdu on digitaalisen koulutuksen ja opetuksen palveluntarjoaja

MedEdun osaaminen mahdollistaa laadukkaan terveydenhuollon koulutuksen, jossa substanssin lisäksi korostetaan myös asiakaskokemuksen ja hoidon laadun merkitystä.

Simuloimme digitaalisessa ympäristössä terveydenhuollon prosesseja oppimateriaalista asiakasohjaukseen, diagnoosista jatkohoitoon ja kontrolleihin.

Potilassimulaattori

  • Suomalaiseen terveydenhuoltoon luotu kliinisen päättelyn ja hoitopäätösten harjoittelun koulutustyökalu.
  • Työkalu luo lääkäreille ja hoitajille varmuutta työhön.

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) harjoitukset

  • Suomalaiseen terveydenhuoltoon luotu hoidontarpeenarvioinnin harjoittelutyökalu. 
  • Chat- ja puhelintyön prosesseihin aina lääkäristä asiakaspalvelijaan.
  • Usein et edes huomaa, että keskustelukumppani on tekoäly, kuten tässä HTA-tapauksessa.

Reseptityökalu

  • Suomalaisen eResepti-järjestelmän mukainen työkalu reseptien tekemisen harjoitteluun.
  • Sisältää kaikki Lääketietokannassa olevat myyntiluvalliset resepti- ja itsehoitolääkkeet.

Oppituntityökalu

  • Monivalinta-, teksti-, resepti- ja diagnoositehtäviä
  • Useista tapaamisista koostuvia simuloituja potilaskohtaamisia
  • Välivaiheittain eteneviä oppitunteja, jotka antavat opiskelijalle palautetta ja seuraavat suoritusten kertymistä.

”Vaivatonta varmuutta terveydenhuoltoon”

Tuotteemme muodostavat kokonaisuuden, joka palvelee koulutustarpeita erikoislääkäreistä asiakaspalvelijoihin. 

Diagnostisen päättelyn ja hoitosuosituksien seuranta

Hoitosuosituksien seuranta suuressa massassa on haastavaa, eikä heterogeenisia potilastapauksia voi suoraan vertailla keskenään.

Uusien asioiden kouluttaminen

Kouluttaminen aiheuttaa merkittävää työmäärää, ja prosessien valvonta on haastavaa. Virheiden ja haasteiden aiheuttamat ongelmat maksavat rahaa ja aikaa.

Asiakaskokemuksen varmistaminen

Kokemuksen varmistaminen on haastavaa pelkän jälkikäteisen palautteen avulla ilman skaalautuvia, oikeaa työtä vastaavia ja luontevia opetustyökaluja.

Rekrytoitavien arviointi

Arviointi chat- ja puhelintyöhön on haasteellista ilman konkreettisia testitapauksia. Todellisiin potilaisiin pohjautuvia harjoituksia ei voida käyttää potilastietojen tietosuojan vuoksi.

“MedEdun vahva toimialaosaaminen, laajat verkostot ja visio tekevät meistä innovaatiivisimman terveydenhuollon koulutuksen ja prosessiohjauksen uudistajan pohjoismaissa.”

Niklas Jalonen

CEO, MedEdu

Tomi Ylä-Soininmäki

CTO, MedEdu

Tuomas Lumikari

COO, MedEdu

Olemme fokusoituneet koulutuksen kehittämiseen. Kaikkien suomalaisten yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat käyttävät tuotteitamme!

Lääketiede

Eläinlääketiede

Hoitotyö